Aanmeldformulier

  Aanmelding voor:

  DagbestedingIndividuele begeleiding ambulantDagbesteding + individuele begeleiding ambulantWonen i.c.m. dagbesteding op boerderij

  Geldig ID aanwezig:

  JaNee

  Geslacht:

  ManVrouw

  DigiD code:

  JaNee

  Zorgverzekering + Polisnummer:

  WA verzekering + Polisnummer:

  Is er al een indicatie:

  WMO indicatieForensische indicatieWLZ-indicatieGeen indicatie

  Contactpersoon / verwijzer:

  Systeem en/of netwerkcontacten:

  Kinderen?*

  JaNee

  Huidig verslavingsbeeld; is er sprake van verslaving?

  JaNee

  Indien ja: Is er sprake van actief gebruik?*

  JaNee

  Trajecten van NovaFarm-Grip hebben altijd als doel om abstinentie te behouden.

  Welke behandelingen heeft u in de afgelopen twee jaar gevolgd?

  Psychisch welbevinden:

  Is er een diagnose bekend?

  JaNee

  Bijzonderheden m.b.t. lichamelijke gezondheid:

  Medicatiegebruik?

  Ja (toelichten)Nee

  Bijzonderheden:

  Door het verzenden van dit formulier gaat u ermee akkoord dat uw gegevens in ons registratiesysteem bewaard worden.

  Aanmelden

  Klik hieronder om je direct aan te melden voor het traject.

  Direct aanmelden