Klachtenprocedure

NovaFarm-Grip heeft als uitgangspunt en streven om zo goed mogelijke zorg te verlenen. Om dit te realiseren beschikt NovaFarm-Grip over gekwalificeerde en deskundige medewerkers. Dat neemt niet weg dat er situaties kunnen ontstaan waarover je als cliënt niet tevreden bent.

Wanneer dit het geval is, dan vragen wij je om de klacht in eerste instantie aan de direct betrokken medewerker van NovaFarm-Grip kenbaar te maken.
Mocht dit niet tot een oplossing leiden dan kunt je jouw klacht, bij voorkeur schriftelijk, aan de directie van NovaFarm-Grip voorleggen. Je ontvangt dan een schriftelijk bevestiging van de ingediende klacht. Vervolgens wordt je in de gelegenheid gesteld om door de directie gehoord te worden.

Binnen vier weken na datum van ontvangst handelt NovaFarm-Grip de klacht af.

NovaFarm-Grip stelt je schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht en de eventueel genomen maatregelen.
We kunnen je desgewenst ook in contact brengen met de onafhankelijke klachtencommissie van NovaFarm-Grip.

Aanmelden

Klik hieronder om je direct aan te melden voor het traject.

Direct aanmelden