Vertrouwenspersoon

Binnen NovaFarm-Grip is een onafhankelijk en toegankelijk aanspreekpunt aanwezig voor cliënten met bijzondere problemen of vragen.

Elly van Oosterhout vervult deze functie van vertrouwenspersoon binnen NovaFarm-Grip voor de regio Zuid- Oost Brabant en Noord- Oost Brabant. Ingrid van Aalst vervult deze functie van vertrouwenspersoon voor de regio Midden- West Brabant en Zeeland. De vertrouwenspersoon is een onafhankelijke medewerker binnen NovaFarm-Grip die je kan helpen in geval van vragen, klachten of problemen die te maken hebben met een onheuse bejegening of problemen in de relatie: cliënt-cliënt, cliënt-medewerkers en cliënt-zorgboer.

   

Wat is de aanleiding of het probleem?

  • Voel je je onheus bejegend? (Seksuele intimidatie, seksueel misbruik, agressie, vriendjespolitiek, pesten, etc.)
  • Kom je als client niet uit een probleem met je begeleider en/ of zorgboer?
  • Durf je een probleem als cliënt niet te bespreken met je begeleider van NovaFarm-Grip?
  • Wordt je gepest?
  • Voel je je bedreigd?
  • Heb je de behoefte om te praten in vertrouwen met een neutraal persoon?

Wellicht kan dan een gesprek met Vertrouwenspersoon uitkomst bieden?

Zij kan je adviseren, begeleiden en ondersteunen bij vragen, twijfels over omgangsvormen en gedrag en vervelende situaties.

Hoe maak je een afspraak?

Heel eenvoudig! Je belt 06-23623598 (Elly), 06-82990513 (Ingrid) of mailt naar Elly vertrouwenspersoonelly@novafarm-grip.nl of naar Ingrid vertouwenspersooningrid@novafarm-grip.nl

De vertrouwenspersoon maakt dan een afspraak met je op een passende plek of locatie Ell, indien het kantoor of de zorgboerderij van NovaFarm-Grip geen acceptabele plaats voor je is. Je kan al je vragen en problemen met de vertrouwenspersoon bespreken. Alles wat je zegt wordt beschouwd als vertrouwelijke informatie. Dat wil zeggen dat de vertrouwenspersoon dit niet met anderen bespreekt, tenzij je hier toestemming voor geeft! Vervolgens probeer je dan samen tot een oplossing te komen.

Aanmelden

Klik hieronder om je direct aan te melden voor het traject.

Direct aanmelden