Toestemmings- en Privacyverklaring

Geeft hierbij toestemming aan: NovaFarm-Grip
Om inlichtingen betreffende hem / haar op te vragen bij / te verstrekken aan:

Tevens verklaart ondergetekende ermee bekend te zijn dat NovaFarm-Grip:

  • persoonsgebonden data opslaat die betrekking hebben op de begeleiding van bovengenoemde bij NovaFarm-Grip
  • NovaFarm-Grip verwerkt de volgende gegevens in haar systeem: persoonsgegevens, zorgplan en begeleidingsrapportages
  • Deze gegevens worden door NovaFarm-Grip op verzoek ter beschikking gesteld aan de WMO-consulent in het geval van een WMO indicatie en aan Justitie in het geval van een Strafrechtelijke beschikking.
  • NovaFarm-Grip zal ten alle tijden zorg dragen voor het voorkomen van datalekken.

Geef hieronder je handtekening voor akkoord:

Aanmelden

Klik hieronder om je direct aan te melden voor het traject.

Direct aanmelden