Verwijzers

Novafarm-Grip helpt cliënten met verslavingsproblematiek of psychische problemen de draad van hun leven weer op te pakken. Verspreid door Zuid-Nederland hebben we (zorg)boerderijen waar cliënten kunnen wonen en/of werken. Wij bieden de volgende trajecten:

  • Kleinschalig wonen op de (zorg)boerderij in een eigen ruimte (ook langdurig bij WLZ-indicatie)
  • Dagbesteding op een (zorg)boerderij, van laagdrempelig tot hulpboer
  • Persoonlijke begeleiding thuis op allerlei gebieden

Iedere cliënt wordt intensief begeleid door casemanagers en woonbegeleiders bij wie ze altijd terecht kunnen voor praktische hulp, vragen of advies.

Onze cliënten worden geplaatst in een privésetting op het erf van een boerengezin. Cliënten waarbij forse agressie of psychiatrische problemen op de voorgrond staan, kunnen we daarom helaas niet plaatsen. Bij een eventuele verwijzing is het belangrijk om dit in gedachten te houden.

Wij werken met de volgende financiële mogelijkheden:

  • WMO
  • WLZ
  • Justitie

Aanmelden

Klik hieronder om je direct aan te melden voor het traject.

Direct aanmelden