Bedankt voor de aanmelding

Bedankt voor de aanmelding. Je aanmelding wordt in behandeling genomen door onze casemanager(s). We streven ernaar binnen 1 week contact op te nemen. Vergeet niet om ook het Toestemmings- en privacyverklaring formulier te ondertekenen:

  Geeft hierbij toestemming aan: NovaFarm-Grip
  Om inlichtingen betreffende hem / haar op te vragen bij / te verstrekken aan:

  Tevens verklaart ondergetekende ermee bekend te zijn dat NovaFarm-Grip:

  • persoonsgebonden data opslaat die betrekking hebben op de begeleiding van bovengenoemde bij NovaFarm-Grip
  • NovaFarm-Grip verwerkt de volgende gegevens in haar systeem: persoonsgegevens, zorgplan en begeleidingsrapportages
  • Deze gegevens worden door NovaFarm-Grip op verzoek ter beschikking gesteld aan de WMO-consulent in het geval van een WMO indicatie en aan Justitie in het geval van een Strafrechtelijke beschikking.
  • NovaFarm-Grip zal ten alle tijden zorg dragen voor het voorkomen van datalekken.

  Geef hieronder je handtekening voor akkoord:

  Aanmelden

  Klik hieronder om je direct aan te melden voor het traject.

  Direct aanmelden